Pracowity grudzień

Aktywne zakończenie starego roku. Próba Teatru Bel Etage.
fot. Marta Czemiel – Miękisz