50 Jubileuszowe Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy w Lublinie

50 Jubileuszowe Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy w Lublinie, które odbyły się w dniach 16 -20 maja, wszyscy będziemy pamiętać z wielu powodów😉 Ale najważniejsze były teatry, ich spektakle i wrażenia jakie wywierały na widzu. Rada Konsultantów, która wnikliwie omówiła każde przedstawienie nagrodziła teatry za wartości dostrzeżone w małych widowiskach…
Teatr Form Niewielkich za przestrzeń dla nieposkromionej wyobraźni i sceniczną swobodę w spektaklu „Wyobraźnia”.
Teatr 4 za prostotę środków i mądrość przekazu w spektaklu „Wiedźma”.
A indywidualnie Marię Heller za kreację aktorską w spektaklu „Wiedźma”