„Stado” gościem SOK’u

Teatr Form Niewielkich z występem gościnnym w Sokólskim Ośrodku Kultury. Przedstawienie „Stado”.