Trzy kolejne nominacje

Teatr OdCieni ze spektaklem „Franek i jego rower” otrzymał nominację na 49 Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkarzy 19 -21 maja w Puławach oraz na 18 Ogólnopolskie Forum Teatrów Dziecięcych „Miniatury” 8 – 10 czerwca w Opolu
Teatr Form Niewielkich ze spektaklem „Stado” zakwalifikował się na XIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek 2017″ 19 – 22 czerwca w Suwałkach