Stalo się! Nagroda dla Teatru Bel Etage…

Stalo się…Nagroda dla Teatru Bel Etage za współczesny kształt inscenizacji przedstawienia „Podróżnik” na 38 Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Młodych DZIATWA Łódź a także nowe znajomości. przyjaźnie i wiele fantastycznych przeżyć.